Disclaimer


Lievelings Kids Boutique (Kamer van Koophandel: 81638280) verleent u hierbij toegang tot www.lievelingskidsboutique.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Lievelings behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website van Lievelings is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of betaalovereenkomst van Lievelings.

Beperkte aansprakelijkheid

Lievelings spant zich in om de inhoud van www.lievelingskidsboutique.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.lievelingskidsboutique.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lievelings. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.lievelingskidsboutique.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen (zoals beelden, logo en teksten) liggen bij Lievelings. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lievelings, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Het ontwerp van deze website is mede mogelijk gemaakt door Ontwerpstudio Nanaa.

© 2021 Lievelings | sitemap | rss